Disclaimer en privacy


Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van deze website en de hierop beschikbare content. Door deze website te gebruiken verklaart u zich als gebruiker bekend met, en gebonden aan, de bepalingen van deze disclaimer.
Hoewel bij de realisatie van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, bestaat altijd de mogelijkheid dat bepaalde informatie verouderd of niet meer juist is. DGA-Desk.com en de participanten in DGA-Desk.com zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze site. 
 

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze website en die hierin opgenomen content komen uitsluitend toe aan de participanten in DGA Desk of hun toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden verveelvoudigd of openbaargemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van DGA Desk. 
  

Aanvragen voor toestemming of voor verdere informatie:
 
DGA Desk
Westersingel 92
3015 LC Rotterdam
Tel. (010) 450 46 76
info@dga-desk.com  
 

Verwijzingen naar externe informatiebronnen

Bepaalde verwijzingen in deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover de participanten in DGA-Desk.com geen controle hebben. Wij erkennen dan ook geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op die websites.
  

Privacy Policy

DGA-Desk.com respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. DGA-Desk.com zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen aan degenen die zijn betrokken bij het de door u gegeven antwoorden van de DGA Scan. 

 

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van DGA-Desk.com, dan kunt u contact met ons opnemen. De contactgegevens vindt u hierboven.